Over Security 5

In 1994 besloten bedrijfsleven, vertegenwoordigd door de IKG Ondernemers-vereniging, de gemeente Gorinchem en de Politie gezamenlijk de veiligheid op onze industrieterreinen aan te pakken. Omdat we toen over 5 bedrijfsterreinen, verspreid over de stad, beschikten, lag de naam voor de hand: Security5. Intussen beveiligen we 7 terreinen en dat aantal zal nog toe gaan nemen.

Bij de start moesten we bij de bedrijven draagvlak creƫren op basis van vrijwilligheid, bij nieuwe bedrijfsterreinen werd de deelname verplicht. Collectief de lasten dragen is de basis van ons concept, een concept dat er toch voor zorgde dat de criminaliteit op onze terreinen met zo'n 70% afnam.

Voor het eerst in Nederland werd surveillance gecombineerd met afsluiting door slagbomen en cameratoezicht.

Bijblijven en verbeteren zorgt er voor dat we onze hoge standaard kunnen handhaven. Onlangs werd de helft van onze installaties weer vernieuwd en nieuwe plannen liggen in het verschiet

Doordat het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks veel schade lijdt door criminaliteit en onveiligheid besloten overheid en bedrijfsleven het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te ontwikkelen. Het KVO is een structuur voor het opbouwen van samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Overlast en criminaliteit worden aangepakt en de veiligheid in een gebied wordt vergroot. Sinds 2009 is aan Security5 het keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B) toegekend. Elke 2 jaar vindt een audit plaats.

Onze visie is simpel: de best mogelijke veiligheid bieden op onze industrieterreinen in het algemeen, voor de aangesloten leden in het bijzonder.