Tips

Speciale service alleen voor deelnemers van Security 5

Security 5 beschikt over een eigen patrouillevoertuig, waarmee we gedurende de nacht surveilleren op onze industrieterreinen.

U weet waarschijnlijk ook dat 95% van de alarmen valse alarmen zijn, een snelle blik rondom het pand door ons patrouillevoertuig is dus erg nuttig.
Wordt bij uw bedrijf een alarm veroorzaakt, dan komt dat terecht bij een PAC (particuliere alarm centrale), die een beveiligingsbedrijf een sein kan geven daarop te reageren, hetgeen korter of langer kan duren.

Als deelnemer van Security 5 heeft u ook het recht uw PAC naar onze CUR (Camera Uitlees Ruimte) te laten bellen en onze CUR dus te waarschuwen. Vanuit onze CUR wordt vervolgens gezorgd dat ons patrouillevoertuig snel ter plaatse is om rondom uw pand te kijken of er iets aan de hand is. Bovendien wordt dan het betreffende industrieterrein extra in de gaten gehouden via onze camera's. Wij kunnen echter geen diensten verlenen om in het pand te kijken of een alarm op te heffen.
Wat adviseren wij u als deelnemer van Security 5: laat uw PAC bij een alarmmelding voortaan ook naar onze CUR bellen om ons patrouillevoertuig in te schakelen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Het telefoonnummer dat u hiervoor kunt gebruiken is 0183-641090

Wat kan ik doen om mijn bedrijventerrein veiliger te maken?

Om overlast en criminaliteit op uw bedrijventerrein effectief aan te pakken, is een goede samenwerking tussen ondernemers, politie en gemeente van essentieel belang. Voor het opzetten van een structurele samenwerking is een speciale methode ontwikkeld: het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Wie kan mij adviseren bij het veilig maken van mijn bedrijventerrein?

Schakel de gratis hulp in van Security 5. Zij helpt u om samen met collega-ondernemers, politie en gemeente de veiligheid van uw bedrijventerrein aan te pakken via de methode Keurmerk Veilig Ondernemen.

Procedure bij vraag om camerabeelden na inbraak of diefstal

Security 5 beschikt over zogenaamde schil 1 en schil 2 camera’s. Deze staan bij de ingang van de bedrijventerreinen. Een schil-1 camera is bedoeld voor kentekenplaatherkenning; de andere voor het 180° uitkijken op de binnenterreinen van de meeste locaties.

Na een diefstal of inbraak, kunt u aangifte doen bij de politie. De Politie bepaalt dan of zij de beelden bij Security 5 zullen opvragen en veiligstellen.

Om snel de juiste camerabeelden te kunnen vinden is het van belang een zo nauwkeurig mogelijk tijdstip van het incident te melden. Vervolgens kan alleen de politie de beelden uitkijken. De Camera Uitlees Ruimte (CUR) valt onder de gemeentewet en is dus politiedomein. De regie over het delen en communiceren van beelden ligt dus bij de politie.